Om bGreen

bGreen er en nytt grønt næringsnettverk i Bergen.
Vi ønsker å samle bedrifter som jobber med aktiviteter knyttet til grønn energi og teknologi, eller som på en annen måte jobber for å redusere fossile utslipp.

Vi skal tiltrekke oss ekspertmiljøer innenfor ulike kunnskap- og næringsaktører. Vi vil også legge til rette for at bachelor og master studenter skal kunne jobbe tett på selskapene i klyngen.

Visjon

En grønnere region hvor grønne arbeidsplasser skapes.

Mål

bGreen har som må å bli sentral for denne typen aktivitet i regionen.

bGreen sitt langsiktige mål er å tiltrekke oss miljøer utenfor regionen og vi vil  aktivt jobbe for å finne samarbeidspartnere utenfor Bergen/Hordaland. Dette vil føre til at vi sammen fører Norge frem som en foregangnasjon på fornybar energi og teknologi og tar lederrollen på grønn arbeidskraft.

Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon

 

bGreen mottok i mai 2017 tilskudd i fra Bergen Kommune og Hordaland Fylkeskommune for gjennomføring av forprosjektet. Hovedoppgavene bestod i å finne egnet lokasjon, identitet, prosjektleder og navn samt etablere relasjoner til næringslivet, akademia og FoU. Sammen med Bergen Works har vi etablert oss i hjertet av Bergen sentrum, Vestre Skostredet.

Resultatet av forprosjektet førte til videre etablering av nettverket gjennom et nytt tilskudd fra Bergen Kommune. Vi ser frem til den videre utviklingen og har mange spennende planer i samarbeid med sterke organisasjoner.