Medlemmer

Entro er Norges største spesialiserte rådgiverselskap innen energi og miljø, med over 60 ansatte fordelt på kontorlokasjoner i Bergen, Oslo og Trondheim. Selskapet har siden tidlig 90-tall bistått små og store eiendoms- og industriaktører i Skandinavia med energieffektivisering og redusert miljøbelastning.
Podbike er en el-sykkel med fire hjul og værbeskyttelse. Elsykkelen er kan brukes både som personlig sykkel, men også som flåtesykkel for bedrifter, delesykkel i byer, siste-ledds tilbud for kollektivselskap med mer. Podbike innebærer 99 prosent energibesparelse i forhold til en bil drevet av bensin/diesel, og om lag 95 prosent i forhold til el-bil.


Greenstat vil bli Norges nye grønne energiselskap, og  har som formål å utvikle grønne og lønnsomme prosjekter samt å gjennomføre investeringer som bidrar til en hurtig overgang til nullutslippsamfunnet.


 HYDROGEN

Greenstat Hydrogen jobber både på storskalaproduksjon knyttet til kraftnettet og på mindre produksjonsanlegg basert på lokal energiproduksjon. Fokusområdene inkluderer både transport på land, transport på sjø, industrielle formål og eksport.


Greenstat Energy AS jobber med ulike konsepter knyttet til lokal energiproduksjon og lagring. I framtiden vil flere og flere velge å produsere sin egen energi, enten i off grid løsninger, eller i kombinasjon med nettilkobling. Lokale energiløsninger gir stabil kraftforsyning uavhengig av brudd i nettet samt at man i mange tilfeller kan redusere kostnader knyttet til nett.


Greensight gjør grønn omstilling enklere. De bruker sin kunnskap om grønne energiløsninger, fornybar teknologi og fornybare markeder til å rådgi kunder til å velge de grønne prosjektene som er best egnet for dem.


Solbære er et Bergensbasert solteknologiselskap som realiserer solcelleanlegg med fokus på kvalitet og sikkerhet. Deres visjon er gjøre solstrøm tilgjengelig for alle.


Inventas tilbyr designtjenester innen innovasjon, produktdesign, tjenestedesign, produktutvikling, simulering og produksjon. Produktutviklere, med bakgrunn både fra industridesign og ingeniørfag, har et særlig fokus på grønn virksomhet.


Aquwator har utviklet et bølgekraftkonsept som kan levere offshore fiskeanlegg med fornybar energi, redusere miljøpåvirkningen og gjøre dem mer bærekraftige.


Mini hydro AS MiniHydro AS er et norsk selskap som leverer elektromekanisk utstyr til små og mellomstore vannkraftverk.  Hittil har det levert utstyr til mer enn 20 vannkraftverk. Fokuset ligger på  vannkraft, ny teknologi, grønn teknologi og miljøvennlige løsninger.


Træen management

Træen management har som ambisjon å bidra til en bærekraftig fremtid gjennom et innovasjonsfokus på ledelses- og planleggingssystemer. 


 

Aabø Powerconsulting AS er et konsulentselskap som kombinerer kraftsystemkompetanse med teknisk-økonomiske vurderinger og fremtidsrettet tenkning.


Zero Waste Norge tilbyr konsulenttjenester, zero-waste strategier og zero-waste miljøprogram, for å optimalisere virksomheters drift og miljøsatsing . ZWN tilbyr også svært engasjerende foredrag!