Hva betyr det egentlig å «samarbeide for en grønnere region»?

Refleksjoner fra en ung prosjektleder:

Jeg har ingen master i samarbeid, men jeg har en i psykologi. Et fag hvor suksessfaktorer for relasjonsbygging, samspill, tillit og måloppnåelse er møysommelig studert. Men jammen kan det være langt mellom teori og praksis.

Hvordan skal vi få bedrifter til å bli grønnere? Hvordan skal vi klare å nå Paris-avtalen? Hvordan omstiller vi en oljenasjon?
Jeg har inntrykk av at uansett hvilken arena jeg oppsøker hører jeg det samme svaret overalt (senest som et gjentakende budskap i den nye perspektivmeldingen for Vestlandet presentert på #Vestlandskonferansen):

«Vi må samarbeide for en grønnere region!»

..men hva betyr det egentlig å samarbeide?

IKKE ENKELT
Med erfaring fra en tverrfaglig klima- og miljøorganisasjon og fra forskningssenter ved universitetet, har jeg jobbet mye med et konkret eksempel på samarbeid: tverrfaglig samhandling. Alle snakker om det, og alle vil ha mer av det. Men jeg tror vi må være mer ærlige om hvor vanskelig dette faktisk er. Å finne et felles språk og forståelse, det vi kaller en felles mental modell, er svært utfordrende. Vi må ha gode metoder for samhandling og vi må ha et tydelig felles mål for å kunne lykkes. Dette gjelder både i akademia og i næringslivet, selv om incentivene er noe ulike.

KLYNGESUKSESS
Derfor er jeg ikke overrasket over gapet mellom festtalene og det som faktisk skjer i det grønne næringslivet i Bergen. Misforstå meg rett, det er mye bra som blir gjort, men jeg synes å se at de som lykkes best med gode grønne samarbeid, er de etablerte næringsklyngene. Mye av arbeidet er utrolig imponerende, men dette er klynger hovedsakelig bestående av bedrifter innenfor adskilte sektorer med tilhørende næringskjeder. For å virkelig oppnå en reell grønn omstilling i hele næringslivet, med det tempoet som kreves, må mer til. Dette er også grunntanken innenfor den sirkulære økonomien, og selvsagt ikke gjort på èn dag. Jeg tror allikevel det vil være en mye mer effektiv og lønnsom, og ikke minst tydelig måte å samarbeide på.

PROSJEKTBASERT
Å jobbe sammen på en godt tilrettelagt arena, hvor det felles målet er å både kutte utslipp og skape næringsvekst på en bærekraftig måte (både økonomisk og miljømessing), er hva bGreen skal tilby. Ved å være «den gode grønne hjelperen», tar vi statusoppdateringene fra frokostmøtene og konferansene og går rett til prosjektene hvor oppgaver må løses. I våre prosjekter jobber man målrettet mot å vise sine grønne løsninger for prosjekthaver, og viktigst: en jobber mot en felles forståelse av bærekraft og hvilken rolle den enkelte aktør spiller i det store systemet.

TENK SYSTEM
Ta en renovering av eksisterende bygningsmasse som eksempel: her kreves et overordnet blikk som inkluderer alt fra utslippsfri byggefase og gjenbruk av materialer, energieffektive bygg og Proptech-teknologi, et lokalt energisystem, gode mat & avfallssystemer og urbane dyrkingsområder, for å nevne noe. En strømleverandør, eller en Proptech-startup vil på denne type arena kunne oppnå en dypere innsikt om sin rolle, samt finne gode samarbeidspartnere for å forbedre eller skape nye forretning.

Derfor mener jeg bGreen er et godt bidrag til et reelt grønt samarbeid.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *